Met onze workshops willen we mensen op een creatieve wijze motiveren en inspireren

Met onze workshops willen we mensen op een creatieve wijze motiveren en inspireren.
Zo luidt onze missie op http://www.typischjimmy.com en dat is denk ik ook precies waarvoor we staan en willen staan. Tijdens de workshops rappen die ik gegeven heb de afgelopen jaren heb ik vooral de kracht van het ‘out of the box’ denken gezien. De meeste mensen die deelnemen aan de workshop rap hebben niet eerder gerapt en beginnen vaak voor hun gevoel aan een totaal nieuwe ervaring. Regelmatig hebben mensen ook een beeld van het schrijven van een rap waardoor sommige soms vanaf het begin al een mening klaar hebben. Een mening zoals ‘Rap is niks voor mij’ of ‘Ik heb echt geen zin om te rappen, dat kan ik toch niet’. Eerst dacht ik vaak dat ze de workshop dan misschien helemaal niet leuk zouden vinden maar met de tijd ben ik het steeds meer als een uitdaging gaan zien.

Van het moment dat leerlingen het lokaal binnen komen en geen zin hebben om te rappen naar het moment dat ze bezig zijn met hun rap en iets vinden wat toch hun interesse wekt. De deelnemers zijn namelijk bezig met iets wat ze anders niet vaak zouden doen: het schrijven van een rap. En door de workshop worden ze eigenlijk gedwongen om out of the box te denken: ‘Ik heb nog nooit een rap geschreven, hoe ga ik dat doen ?’. Door het out of the box bezig gaan met iets komt er vaak een nieuwe frisse energie vrij. Ik heb gemerkt dat de interesse vooral gewekt wordt wanneer ze zichzelf in de tekst die ze aan het schrijven zijn gaan herkennen. Het schrijven van een rap is namelijk erg breed, je kan het hebben over koetjes en kalfjes of over iets waar echt je interesse of gevoel ligt. Vanaf het begin vraag ik de deelnemer de tekst zo dicht mogelijk bij zichzelf te houden. Ik vraag ze te schrijven over dingen die hun meemaken, hun dromen en hun visie op bijvoorbeeld het leven. Tijdens het schrijven probeer ik bijvoorbeeld hobby’s of ambities van de deelnemer in de tekst te verwerken. Zo ontstaat er vaak een tekst die een bepaalde connectie heeft met de leerling. Ze herkennen zichzelf in de tekst en vaak dan wordt het interessant. De meeste voldoening haal ik uit mensen die helemaal opgaan in de workshop en de workshop weer verlaten met nieuwe en frisse ideeën. Dan hoop ik dat de deelnemers leren denken in mogelijkheden en verder kijken dan alleen de vertrouwde omgeving waarin ze leven.

Workshop rap in Hengelo

Workshop rap in Hengelo

De workshop rap is ook beschikbaar in Hengelo.
De deelnemers gaan bezig met het klappen van verschillende ritmes, het schrijven van een tekst en de presentatie hier van.

Voor meer informatie omtrent de workshop rap in Hengelo kunt u hier contact opnemen.

Rap workshops

Rap is 1 van de 4 onderdelen van de populaire hiphop cultuur. Rap is een cultuur met een groot historie en vergt tegenwoordig enorm veel populariteit zowel internationaal (Jay-z en 50 cent) als nationaal (Gers Pardoel).

De workshop begint met een informatieve en inspirerende uitleg over hiphop en rap.

Ritme klappen:
Na de korte uitleg over hiphop gaan de deelnemers gezamenlijk in een groep staan om verschillende ritme’s te klappen. Dit gebeurt onder muzikale begeleiding van de muziek waarop de aanwezig rapper een tekst ten gehore brengt.

Rap schrijven:
Na het ritme klappen gaan de deelnemers alleen of in teamverband aan de slag met schrijven van een eigen rap. In deze rap kan een bepaald thema (respect, discriminatie, leven) centraal staan. Het schrijven van de rap gaat onder begeleiding van een professionele rapper.

Rap presentatie:
Als afsluiting van de workshop presenteren de deelnemers hun zelfgeschreven rap aan de andere deelnemers. Dit gebeurt in een respectvolle omgeving waar aandacht en respect is voor elkaars presentatie.